SMK NEGERI 7 Balam (Angkatan 1 Multimedia )Film Pertama SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG , Multimedia pertama merilis film pertama nya dengan yang dibuat oleh siswa-siswi jurusan multimedia ,
Pemeran film pertama smkn 7 bandar lampung :
                                                                                     Nama                                 Peran sebagai
                                                                            - Ricky Setiyawan    -----------   Rangga
                                                                            - Maya Sari               -----------   Teman Rangga
                                                                            - Siti Hardianti          -----------  
                                                                            -  Nunuk Fitri           ------------
                                                                            -  Anggun Kinanti    ------------
                                                                            -  Bpk.Hari Widodo -------------